มาทำเมนูพระราชทาน “ไข่พระอาทิตย์” กันดีกว่า

โดยสูตรเมนู “ไข่พระอาทิตย์” นี้ ได้ตึพิมพ์ลงในหนังสือ “สูตรอาหารต้นตำหรับข้าวหอมมะลิไทยใน ครัวนานาชาติ” เป็นสูตรอาหารที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำไปตีพิมพ์ลงในหนังสือดังกล่าว
หนังสือเล่มนี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก เพื่อประชาสัมพันพันธ์ข้าวหอมมะลิของไทย ให้รู้จักไปทั่วโลก

สำหรับวิธีทำและสูตรเมนูอาหารพระราชทาน มีดังนี้

ไข่ฟองหนึ่ง ตีให้ไข่ขาวและไข่แดงเข้ากันเหมือนเวลาจะตีไข่ทำไข่เจียว (ไม่ตีมากเหมือนทำเค้ก)

Loading...

ใส่ข้าวสุกประมาณทัพพีหนึ่ง เครื่องปรุงรสใส่แม็กกี้ *(ที่เมืองนอกสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเยาว์ หาน้ำปลาได้ยาก แต่สมัยนี้เราชอบใส่น้ำปลามากกว่า)

ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยไม่ใส่มากเหมือนทำไข่เจียว เทไข่12686314475

12686314471

loading...
loading...

12686314473

12686314474ผสมข้าวลงไป จนสุกตรงขอบกรอบๆ ตรงกลางแฉะๆสักนิดก็ได้ใส่จาน
มีผู้ถามว่าทำไมเรียกว่าไข่พระอาทิตย์?

ข้าพเจ้าทูลถาม ‘ทรงเล่าว่า เมื่อส่องกล้องแล้ว พื้นผิวดวงอาทิตย์มีลายเหมือนเมล็ดข้าว ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า Grain de riz’

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *