ดูดวงเบอร์โทรศัพท์แบบง่ายๆ เช็คสิ! เบอร์คุณดี-ไม่ดี หรือแค่พอใช้ได้

ดูดวงเบอร์โทรศัพท์แบบง่ายๆ เช็คสิ! เบอร์คุณดี-ไม่ดี หรือแค่พอใช้ได้

ดูดวงเบอร์โทรศัพท์ : วิธีเช็คเบอร์โทรศัพท์แบบง่ายมากๆ เอาเลขทุกตัวมาบวกกัน จนได้เลข 2 ตัวแล้วมาดูคำทำนายกัน
#เลขผลรวมดีมาก very good ได้แก่ 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65 ให้คุณระดับดีมาก 69, 79 โอกาสประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย รวดเร็ว และมีความสุข

#เลขผลรวมดีปานกลาง good ได้แก่ 10, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 49, 52, 53, 57, 58, 60, 61 ให้คุณระดับดีปานกลาง 62, 66, 68, 74, 75 เหนื่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบผลสำเร็จ หากมีความพยายาม

#เลขผลรวมไม่ดี bad ได้แก่ 11, 12, 17, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48, 67, 70, 73, 76, 77, 78, 80 (ให้โทษ ใครได้ผลรวมเหล่านี้ควรเปลี่ยน) เหนื่อยมาก อุปสรรคมาก เจอปัญหารุมเร้า การงาน การเงิน ความรัก เกิดอุบัติเหตุชีวิตไม่จบไม่สิ้น

Loading...

หมายเหตุ ทำนายจากผลรวมตัวเลขทุกตัวบวกกัน

 

Comments

comments

loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *